1Da li postoji program edukacije po kojem mogu učiti bez mnogo teorijske nastave?
Da! Sad znam! da, osim suštinskih znanja, koja podrazumijevaju i dio teorije, imam mogućnost da učim na primjerima iz prakse.
2Da li je nedostatak vlastite opreme prepreka za rješavanje radnih zadataka?
Ne! Sad znam da polaznici ovih treninga ne moraju da nose ništa od svoje opreme. Svoje znanje stičem koristeći opremu centra.
3Ko mi pruža nove mogućnost učenja osim onih koji se primjenjuju u svakom sličnom edukativnom centru?
Sad znam! da učim po savremenim metodama i tehnikama, uz praktičan rad sa domaćim ili inostranim firmama.
4Da li ću nakon treninga lakše dobiti posao?
Sad znam! omogućava da steknem znanja za poslove koji će postati traženi u budućnosti. Osim toga, partnerski program Evoposla.com daje mi mogućnost bržeg kontakta sa mnogobrojnim firmama.
5Koliki je nivo stečenog znanja na godišnjim programima obuke?
Sad znam! da sa programima koji traju godinu dana dostižem visok nivo stručne obučenosti. Spreman sam za samostalan posao!
6Mnogo teorije i malo prakse... to mi se ne dopada! Šta da radim?
Sad znam! da učim na konkretnim projektima, za stvarne firme na domaćem i stranom tržištu. Cio koncept nastave baziran je na praktičnim primjerima.
7Učenje u velikim grupama mi je opterećenje. Ne mogu da dođem na red sa svojim pitanjima...
Sad znam! da mi rad u manjim grupama pruža više mogućnosti interaktivnog učešća u predavanjima, a ovim programom mi je to omogućeno. Svakom kandidatu posvećuje se maksimalna pažnja.
8Nakon klasične obuke ne znam kako da iskoristim svoje znanje. Imate li rješenje?
Sad znam! kako svoja stečena znanja da primjenim na najbolji način. Svaki korak obuke praćen je objašnjenjima i savjetima kako da se ponašate u određenoj situaciji. To je još jedna prednost ovih treninga.
9Nisam u mogućnosti da nađem posao. Kako da riješim ovaj problem?
Sad znam! da mi to ne predstavlja problem. Servis Evoposla.com mi daje prioritet pri traženju posla, garantuje za moje znanje stečeno na ovim treninzima i omogućava brze kontakte sa poslodavcima.
10Kako da odvojim vrijeme za treninge?
Sad znam! da imam mogućnost izbora termina. Jutarnji, popodnevni ili večernji termini su odlični za prilagođavanje treninga mom slobodnom vremenu.
11Lakše vam je da radite sa prijateljima, a da pri tome manje plaćate treninge?
Sad znam! da ni o tome ne moram brinuti. Dovedem prijatelje ili organizujem grupe i ostvarim značajne popuste i pogodnosti za sebe i sve njih prilikom plaćanja.
12Šta kad završim sa obukom?
Sad znam! da moji podaci ostaju u bazi za traženje posla, a pri tome imam prioritet kod zapošljavanja. Za sve vas koji pokažete odlično znanje, obezbjeđene su preporuke za poslodavce.

Upis je počeo, požurite!