Digitalna fotografija

U posljednjih nekoliko godina digitalna fotografija doživljava doba svoje najveće ekspanzije. Posebno je ta ekspanzija uzrokovana popularnošću ovog medija, ali i sve većom pristupačnošću foto opreme i sve većim mogućnostima mobilnih telefona. Društvene mreže bukvalno su preplavljene milionima fotografija, a svakodnevno slušate o dobrim zaradama profesionalaca koji fotografišu svadbe, rođendane, razne događaje, foto modele ili proizvode za komercijalnu upotrebu. Zašto i vi ne biste bili jedan od njih?

Sadržaj treninga

- Pisanje svjetlom
- Gdje nastaje fotografija?
- Fizika svjetla
- Princip rada foto aparata
- Fotografska oprema
- Objektivi i filteri
- Elemeti fotografije
- Kompozicija i kadar
- Dokumentarna fotografija
- Noćna fotografija
- Studijska fotografija
- Fotografisanje proizvoda
- Portret
- Obrada fotografije
- HDR tehnika
- 360o fotografija
  • Trajanje treninga: 90 časova
  • Cijena: 850,00 KM
  • Potrebna znanja: Windows 10
  • Timski rad
  • Posjeta fotografskom studiju
  • Terenski rad, dnevni i noćni
  • Certifikat

Upis je počeo, požurite!