Dokaz da znam!

Garancija za stečeno znanje

Sad znam! treninzi koncipirani su tako da, bez obzira na dužinu trajanja pojedinih treninga, uvijek dobijate kompletna i potpuno primjenljiva znanja. Sve savjete, uputstva i tehnike možete testirati odmah nakon treninga i uvjeriti se u njihovu efikasnost.

Svi kandidati koji prođu program edukacije i odgovarajuće završne testove u našem centru, dobijaju certifikat o završenoj obuci. Kandidati koji pokažu najbolja znanja dobijaju i preporuke za poslodavce, kao garanciju za stečeno znanje. Pored toga, svi polaznici mogu ostaviti svoje podatke za servis Evoposla.com, čime dobijaju prioritet u traženju posla.

Kandidati koji prođu sve nivoe obuke, ali na kraju ne polože završni test, neće dobiti sertifikat.

Upis je počeo, požurite!