Najvažniji zadatak funkcije marketinga u firmama je da identifikuje potrebe i želje kupaca i da pronađe najefikasnije načine za njihovo zadovoljavanje. Naši treninzi vam nude rješenja za taj zadatak. Šta nudite vašim kupcima, šta oni očekuju od vas, zašto da to što im treba traže baš kod vas? Mnogo je pitanja na koja stručnjaci i marketing službe moraju da daju odgovore.

Sadržaj treninga

- Funkcija marketinga
- Značaj marketinške funkcije
- Uslovi za razmjenu
- Proces razmjene
- Tržište
- Marketing koncept
- Marketinško okruženje
- Marketinške odluke
- Marketing plan
- Marketing miks
- Pokazatelji uspjeha
- Posjeta poslovnim partnerima
- Praktičan rad
  • Trajanje treninga: 20 časova
  • Cijena: 600,00 KM
  • Poseban popust za grupe
  • Poseban popust za firme
  • Potrebna znanja: Windows 10, poslovni modeli
  • Preporuka za poslodavca
  • Timski rad
  • Certifikat

Upis je počeo, požurite!