Poslovne vještine

Unaprijedite svoje poslovne vještine!

Ovaj program treninga namjenjen je svima vama koji već radite ili tek planirate raditi u nekom poslovnom sistemu. Možda želite i sami da postanete preduzetnik? Pomoći ćemo vam u tome, kroz sticanje odgovarajućih znanja i vještina važnih za vaše poslovanje. Treninzi su namijenjeni preduzetnicima, direktorima, rukovodiocima pojedinih sektora u firmama, menadžerima...

Treninzi za sticanje poslovnih vještina podijeljeni su u nekoliko faza i nivoa, zavisno od vaših potreba. Svaku fazu prolazimo detaljno, kroz teoretski i praktični dio. Poseban akcenat stavljamo na praktične vježbe, koje možete odmah početi primjenjivati na svom radnom mjestu. Rezultati će veoma brzo biti vidljivi!

Svi kandidati koji pokažu posebna znanja i vještine, pored sertifikata o završenom kursu, dobiće i posebnu preporuku za poslodavce. Ona će vam pomoći da brže dođete do zaposlenja, bez komplikovanih procedura.

Upis je počeo, požurite!