Poslovni modeli

Dugogodišnje iskustvo je pokazalo da veoma mali broj firmi kod nas postavlja odgovarajuće modele svog poslovanja. Firme u inostranstvu to mnogo češće rade, pa je njihovo poslovanje mnogo sređenije i lakše za praćenje.

Treninzi za izradu poslovnih modela koncipirani su tako da daju sve neophodne smjernice za rad menadžera na svim nivoima, a posebno u operativnom dijelu zadataka. Svaki sektor može praviti svoj poslovni model, usklađujući ga sa modelom usvojenim od strane matične firme.

Sadržaj treninga

- Upoznavanje sa poslovim modelom
- Detaljna analiza kupaca
- Definisanje tržišnih prednosti i šansi
- Analiza puteva distribucije
- Građenje odnosa sa poslovnim partnerima
- Određivanje planova prihoda i rashoda
- Definisanje resursa
- Analiza i sprovođenje aktivnosti
- Posjeta poslovnim partnerima
- Praktičan rad
  • Trajanje treninga: 16 časova
  • Cijena: 550,00 KM
  • Poseban popust za grupe
  • Poseban popust za firme
  • Potrebna znanja: Windows 10
  • Preporuka za poslodavca
  • Timski rad
  • Certifikat

Upis je počeo, požurite!