Programi za osnovce

Kako da pametno koristite računar?

U prethodnih nekoliko godina susretali smo se sa veoma velikom zabrinutošću roditelja, posebno učenika osnovnih škola od 6. do 9. razreda, oko korištenja računara u školi i njihovoj svakodnevnici. Najčešće pitanje koje smo čuli od njih je kako da svoje dijete usmjere da PAMETNO koriste računare. Mnogi roditelji nisu stručni za tu oblast, ali bi za svoje htjeli nabolje. Žalili su se i na nastavne programe, koji često nisu prilagođeni uzrastu djece ili nisu sistematično isplanirani.

Sticanje radnih navika, pravilnog sistema učenja i usmjeravaje prema aktivnostima za koje su djeca posebno zainteresovana počinje već u osnovnoj školi. Osim formiranja ličnosti, u tom periodu formira se i odnos prema učenju i usvajaju različite metode. Suština obrazovnog procesa je da pripremi djecu i mlade ljude za njihove kasnije životne i poslovne zadatke.

Naše metode oslanjaju se na rad sa djecom na način na koji to njima najviše odgovara. Veliko iskustvo koje imamo u ovoj oblasti omogućava nam da stvorimo programe obuke koji su potpuno prilagođeni starosnoj dobi, prethodno stečenim znanjima ili interesovanjima djece. Rad u manjim grupama omogućava nam da svakom djetetu posvetimo onoliko pažnje koliko to dijete zahtijeva.

Upis je počeo, požurite!