Milijarde web stranica širom svijeta postale su najpopularniji planetarni medij za prenos informacija različitih vrsta. Tekstovi, fotografije, slike, video materijali, zvuk... i sve to zahvaljujući web tehnologijama. Web dizajneri su odlično plaćeni svuda u svijetu, a za posao ne treba da brinu. Širenje weba, njegove mogućnosti, interaktivnost, prilagdljivost... prednosti su koje web ima nad svim ostalim klasičnim i digitalnim medijima.

Sadržaj treninga

- Kako web servis funkcioniše?
- Planiranje weba
- Izrada modela
- Izrada sadržaja
- Izbor tehnologija
- HTML
- CSS
- JavaScript
- Vizuelna logika i hijerarhija
- Određivanje organizacione šeme
- Naslovna strana i podstranice
- Izbor boja i elemenata
- Dizajn web lokacije
- Slike i fotografije na webu
- Optimizacija sadržaja
- Administracija web lokacije
  • Trajanje treninga: 60 časova
  • Cijena: 850,00 KM
  • Potrebna znanja: Windows 10, grafički dizajn, fotografija
  • Timski rad
  • Certifikat
  • Preporuka za poslodavca

Upis je počeo, požurite!