Windows je sasvim sigurno postao najrašireniji operativni sistem u svijetu. U našim uslovima učenja i rada veoma je česta pojava da ljudi sami savladavaju ovaj sistem, a da pri tome ne posjeduju sva neophodna znanja i ne dobijaju svu neophodnu stručnu pomoć. Takva znanja su veoma diskutabilna, što se kasnije pokazuje kod obavljanja svakodnevnih poslovnih i privatnih zadataka ili na testovima za posao. Danas je praksa da svaki CV kandidata sadrži i ocjenu stručnosti u poznavanju rada na računaru. Ne dozvolite da te ocjene budu slabe!

Sadržaj treninga

- Hardver i softver
- Operativni sistem
- Struktura podataka
- Struktura računara
- Memorije
- Organizacija podataka
- Upravljanje podacima
- Podešavanje sistema
- Kako sve to radi?
  • Trajanje treninga: 20 časova
  • Cijena: 150,00 KM
  • Timski rad
  • Certifikat

Upis je počeo, požurite!