Kako da pametno koristim računar?

Ovaj program smo prilagodili učenicima osnovnih škola, od 6. do 9. razreda. Mislimo da već od ovog uzrasta djeci treba omogućiti da stiču ispravne radne navike i usmjeravaju se prema aktivnostima koje će im omogućiti lakši put do baznog znanja, neophodnog za dalje školovanje.

Programi koje smo prilagodili za djecu ovog uzrasta koncipirani su tako da pružaju sva potrebna znanja i vještine iz oblasti informatike na njihovom nivou. Pomoći ćemo im da shvate kako da pametno koriste računare, kako da se zaštite od zlonamjernih sadržaja... Najvažnije znanje koje će steći na našim trenizima je kako da ispravno uče.


Program za srednjoškolce

Za srednjoškolce smo formirali treninge koji će im omogućiti da lakše steknu znanja koja će im pomoći u kasnijem traženju zaposlenja ili nastavku školovanja. Sve više srednjoškolaca, da bi postigli bolje rezultate ili razjasnili nejasnoće koje na časovima nisu uspjeli usvojiti, uzimaju dodatne privatne časove.

Treninzi namijenjeni srednjoškolcima već ulaze u domen stručnih znanja, zavisno od oblasti kojom kandidati žele da se bave u budućnosti.


Program za studente

Studiranje je faza pripreme za nastavak samostalnog života, u kojoj vas očekuju novi izazovi, poslovi, napredovanje u karijeri... Klasični sistem školovanja ne nudi mnogo prilika za rad na praktičnim zadacima, pa se dešava da nespremni krećete u nove obaveze.

Znajući za ovaj problem, nudimo vam treninge zasnovane na praktičnoj obuci, uz rad na konkretnim projektima. Sa našim poslovnim partnerima obezbjeđujemo vam praksu u firmama za koje ste zainteresovani, na poslovima za koje se obučavate. Takav sistem je siguran put do poslovnog uspjeha!


Program za zaposlene

Zahtjevi vašeg radnog mjesta sve su rigorozniji, a od vas se traži da pratite nove tehnologije, savremene trendove u prodaji, nove marketinške modele... Sve više firmi prelazi na savremene modele poslovanja i od svih zaposlenih traže prilagođavanje tim modelima.

Postanite stručnjak sa širokim mogućnostima i perspektivama za dalji razvoj karijere. Tokom naših treninga dobićete nova ili proširiti postojeća znanja, kako bi bili konkurentni na tržištu rada i odoljeli svakodnevnim novi zahtjevima koji se pojavljuju na tržištu.


Program za nezaposlene

Teško se snalazite u izazovima novih tržišta i ne možete da nađete posao? Možda želite da pokrenete sopstvenu firmu? Znanje stečeno na našim treninzima i sa stučnim predavačima možete realno da upotrijebite i dobro unovčite.

Sami kreirajte svoju budućnost! Obuka vam nudi certifikat sa kojim možete sa sigurnošću da aplicirate na željeni posao. Osim toga, za sve kandidate koji pokažu posebno znanje na treninzima, obezbijedićemo preporuke za zaposlenje kod naših poslovnih partnera. Pridružite nam se!

Upis je počeo, požurite!