O značaju edukacije

Za savremenog čovjeka veoma je bitno cjeloživotno učenje i usavršavanje, sticanje novih znanja i vještina. Slažete se?

Radna mjesta sve češće podrazumijevaju integraciju znanja, pa se od zaposlenih očekuje da raspolaže sa nekoliko različitih vještina - od upravljanja, poznavanja jezika i informatičke pismenosti, pa sve do komunikacijskih vještina i poznavanja principa djelovanja društvenih mreža. Nekada je bilo dovoljno raspolagati svojim zanatom. Međutim, danas je potreban mnogo veći broj radnji za koje se podrazumijeva da jedan zaposleni na dnevnoj bazi obavlja.

Škole stranih jezika, seminari i edukacije sve više dobijaju na značaju, a sve zbog izraženije potrebe za stalnim učenjem i usavršavanjem. Razlog je jednostavan - ukoliko žele napredovati, svi radno sposobni ljudi moraju nastaviti sa ovim procesom. Bilo da tek krećete u potragu za zaposlenjem ili tražite bolje radno mjesto, razmišljate koju srednju školu ili fakultet da upišete... potreba za praktičnim znanjima sve je veća.

Što prije se uključite u programe koji mogu podići vašu konkurentnost na surovom tržištu radne snage, jer samo tako možete uspjeti!

Zašto Sad znam?

Sistem kontinuiranog multidisciplinarnog obrazovanja Sad znam! predstavlja sintezu teoretskih, praktičnih i stručnih znanja, prilagođenih potrebama modernog življenja. Ako želite da steknete znanje iz oblasti informacionih tehnologija ili trebate treninge za poslovne vještine po najvišim standardima, na dobrom ste mjestu. Više od 20 godina iskustva je iza nas, mnogo firmi iz zemlje i inostranstva, mnoštvo treninga i kurseva...

Sad znam! okuplja vrhunske trenere i stručnjake, među kojima su i profesori sa fakulteta, programeri i ljudi sa ogromnim praktičnim iskustvom iz oblasti u kojima radimo. Predavači zajedno sa našim timovima garantuju kvalitet, a vi birate! Želite li samo diplomu ili znanje koje će vam u budućnosti obezbijediti siguran posao?. Kroz naše treninge prošlo je nekoliko stotina polaznika iz različitih oblasti. Svi oni svoje znanje stečeno u radu sa nama uspješno primjenjuju u praksi, što je jedan od prvih ciljeva našeg programa.

Znanje je moć! Pridružite nam se!

Upis je počeo, požurite!