Šta je Tadž Mahal?

Tadž Mahal je spomenik koji se nalazi u Indiji

Tadž Mahal je arhitektonski spomenik koji se nalazi u Indiji u gradu Agri, na obalama reke Jume.

 

Šta znači Tadž Mahal?

Tadž Mahal je arhitektonski spomenik koji se nalazi u Indiji u gradu Agri, na obalama reke Jume.

Za Tadž Mahal vezana je lepa i tužna ljubavna priča. Pre skoro 400 godina Indijom je vladao šah Džahan. Svoju ženu Mumtaz Mahal je neizmerno voleo. Skraćenica za njeno ime je Tadž Mahal, što znači ,,ponos palate”. Džahan je obožavao svoju ženu, obasipao ju je blagom iz svojih riznica i cvećem iz svojih vrtova. Godine 1629. Mumtaz je umrla od posledica porođaja. Šah Džahan je bio skrhan od bola. U spomen svojoj supruzi, podigao je mauzolej po imenu Tadž Mahal.

 

Kako izgleda Tadž Mahal?

Mauzolej je veliki osmougaonik napravljen od belog mermera. Centralna kupola je visine 73 metra.

Mauzolej je veliki osmougaonik napravljen od belog mermera. Centralna kupola je visine 73 metra. Četiri minareta, od kojih svaki ima 40 metara visine, okružuju kupolu i simbolizuju četiri faze života. Unutar mauzoleja nalaze se prelepi reljefi, ukrašeni dragim kamenjem i belim mermerom. Na 37 metara ispod kupole nalazi se još jedan krov koji natkriva osmougaonu dvoranu gde u svojim sarkofazima počivaju supružnici. U samom središtu nalazi se sarkofag Mumtaz Mahal, a pored se nalazi malo veći sarkofag šaha Džahana. Oba sarkofaga su prazna, a pravi grobovi nalaze se u podzemlju.

 

Koliko ljudi godišnje poseti Tadž Mahal?

Procenjuje se da Tadž Mahal poseti od 2 do 4 miliona turista godišnje. Zbog zaštite od zagađenja postoje ograničenja prometa u blizini kompleksa, pa turisti od parking šetaju ili se voze električnim autobusom.

 

Za Tadž Mahal vezane su mnoge legende, za koje ne možemo tvrditi da su tačne.

 

 

Izvor: ,,1000 zašto 1000 zato"

https://sh.wikipedia.org/wiki/Taj_Mahal

 

 

← Older Post