Kako psi vide?

Kako psi vide

 


Psi mogu da vide boje, ali spektar boja je mnogo manji nego kod ljudi

Dugo se verovalo da psi ne prepozanaju boje i da svet vide crno belo ili u senkama. Nakon brojnih studija i eksperimanata naučni svet je saglasan da psi mogu da vide i boje. Međutim spektar boja koje psi prepoznaju daleko je siromašniji i manje živopisniji od ljudskog. Ali psi ostalim čulima nadoknađuju taj nedostatak.

 

Slika koja prikazuje kako vidi čovek sa leve strane slike, a sa desne je prikazano kako psi vide

Kod pasa skala boja koje vide obuhvata nijanse od krem, bele, plave, ljubičaste i sive. Psi mogu prepoznati plavo-ljubičaste nijanse, žutu boju i nijanse sive boje, ali ne vide razliku između zelene, žute, narančaste i crvene boje. Takođe vrlo teško razlikuju zelenu od sivih nijansi.

Spektar boja kod pasa i kod čoveka, čovek može da vidi mnogo više boja

 

Razlike u vidu pasa u odnosu na ljude?                                                                     

Pseći vid ima i neke druge karakteristike. To su širina vidnog polja, koja kod čovjeka iznosi 160 stepeni na oba strane. Pseće oči postavljene su malo više sa strane glave što znači da psi imaju puno šire vidno polje od 200 do čak 270 stepeni. Zbog toga pas može da uoči. više stvari koje se događaju oko i iza njega ali, za razliku od ljudi, psi nemaju toliko razvijen osećaj dubine.

Poređenje vidnog polja kod čoveka i pasa, a psi imaju veću širinu vidnog polja

 

Sva čula kod psa rade zajedno kako bi stvorila punu sliku sveta oko njih. Iako pseći vid nije tako dobar kao kod ljudi, njihov izvrstan njuh nadoknađuje taj nedostatak. Primarno čulo kod pasa je njuh, koji im onda pomaže da sa drugim čulim stvore potpunu sliku sveta.

 

Kako pas vidi, a kako čovek vidi

   Kako psi vide pokrete?

Psi imaju dobar osjećaj za pokrete kao i dalekovidost. Što znači da bolje vide predmete u daljini. Međutim kada su im oni bliže mutni i nejasni. Psi nemaju oko za detalje i ne mogu da raspoznaju uzorke na predmetima pošto je oštrina vida kod pasa šest puta manja od one kod ljudi.


Psi mnogo dobro vide predmete u daljini

Noćni vid kod pasa i njihova sposobnost da odrede. razliku između oblika, prepreka i prostora mnogo je bolji nego kod ljudi. Oči psa imaju više senzora koji omogućavaju očima da bolje procesuiraju dostupno svetlo, odnosno povećavaju ga.

 

Newer Post →