Kako slepi miševi vide u mraku?

Slepi miš koji leti i ispušta zvuke koji se nalaze u opsegu ultrazvuka, na frekvencijama iznad 20.000 Hz, pa su nečujni za čoveka.
Slepi miševi "vide" u mraku zahvaljujući ušima. Oni imaju veoma razvijenu sposobnost eholokacije, pomoću koje ne samo da lociraju plen sa najvećom preciznošću, već i lako izbegavaju prepreke na putu. Tokom leta ovi vešti letači stalno puštaju zvuke koji se nalaze u opsegu ultrazvuka, na frekvencijama iznad 20.000 Hz, pa su nečujni za čoveka. Ti uglavnom glasni krici odbijaju se o objekte, pa na osnovu eha slepi miševi stiču preciznu "zvučnu sliku" okoline. 

Međutim, slepi miševi nisu potpuno slepi. Oni mogu da razlikuju svetlo i tamno, pa samim tim i obrise. Takođe imaju odlično pamćenje mesta, koje stalno utvrđuju na svojim letovima.

← Older Post Newer Post →