Kako se određuju krvne grupe?

Kako se odredjuju krvne grupe

Šta su krvne grupe?

Krvne grupe su različiti tipovi proteina koji se nalaze na površini crvenih krvnih zrnaca. Dve najvažnije klasifikacije su ABO i Rh faktor.

Kako se određuju krvne grupe?

Postoje četiri osnovne krvne grupe: A, B, AB i O, koje se razlikuju po prisutnosti ili odsutnosti specifičnih proteina na crvenim krvnim zrncima. Krvna grupa se nasleđuje od roditelja preko gena. Osoba sa krvnom grupom A ima antigen A na površini crvenih krvnih zrnaca, osoba sa krvnom grupom B ima antigen B, osoba sa krvnom grupom AB ima oba antigena, a osoba sa krvnom grupom O nema ni jedan antigen.

Zašto su bitne krvne grupe?

Krvne grupe su važne prilikom transfuzije krvi i moraju se podudarati, kako bi se sprečile neželjene reakcije. Krvne grupe su značajne i u trudnoći te se uvek određuje Rh faktor majke i oca.

Koje su moguće kombinacije krvnih grupa donora i primaoca kod transfuzije krvi?

Kese za transfuziju krvi i krvne grupe

Kada se radi transfuzija krvi, krvna grupa primaoca mora se podudarati sa krvnom grupom donora. Osoba sa krvnom grupom A može primiti krv od osobe sa krvnom grupom A ili O, osoba sa krvnom grupom B može primiti krv od osobe sa krvnom grupom B ili O, osoba sa krvnom grupom AB može primiti krv od osoba sa bilo kojom krvnom grupom, dok osoba sa krvnom grupom O može primiti samo krv od osoba sa krvnom grupom O.

Važno je napomenuti da osobe sa Rh negativnom krvnom grupom (koje nemaju antigen Rh na crvenim krvnim zrncima) ne smeju primiti krv sa Rh pozitivne krvne grupe, dok osobe sa Rh pozitivnom krvnom grupom mogu primiti krv sa Rh pozitivne ili Rh negativne krvne grupe.

 

Šta se dešava kada se pomeša krv različitih grupa?

Ako se jedna kap krvi koja pripada jednoj grupi doda krvi ili sermu neke druge krvne grupe, crvena krvna zrnca se slepljuju i to se naziva aglutinacija. U tom slučaju obično se crvena krvna zrnca raspadaju, odnosno nastaje hemoliza krvi.

 
Koja je najčešća, a koja najređa krvna grupa?

Krvne grupe nisu pravilno raspoređene širom populacije. Najčešća krvna grupa na svetu je krvna grupa O+, koja čini oko 45% do 50% populacije. Najređa krvna grupa na svetu je AB-, koja čini samo oko 0,6% populacije. Od zapada Evrope ka istoku opada broj osoba sa krvnom grupom A, dok raste broj osoba koji imaju krvnu grupu B.

 

Izvori:

,,1000 zašto 1000 zato"

https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%9A%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0

← Older Post Newer Post →