Ko je otkrio elektricitet?

Ko je otkrio elektricitet

Još u antičko vreme zapažena je pojava da kada se ćilibar trlja, dobija se svojstvo privlačenja sitnih čestica, poput komadića plute ili hartije. Reč elektricitet dolazi od grčke reči elektron, što znači ćilibar. Kroz istoriju su mnogi naučnici vršili eksperimente (Oto fon Gerike, Robert Bojl, Stiven Graj i C. F. du Fej).

 

Šta je elektricitet?

Elektricitet je reč koja se odnosi na određene fizičke pojave uzrokovane naelektrisanjem. Međutim, taj pojam se često vezuje uz nekoliko različitih, a povezanih pojmova naelektrisanje, električna struja, električno polje, električni potencijal, elektromagnetizam.

 

Ko je otkrio gromobran?

Bendžamin Frenklin je dosta intenzivno izučavao elektricitet tokom 18. veka. Najpoznatiji je po svom ogledu sa letećim zmajem, kada je dokazao da munja ima električnu prirodu. On je zakačio zmaja za ovlažen kanap, na čijem je drugom kraju bio zavezan metalan ključ. Pustio je zmaja da leti visoko, baš u vreme kada je bila grmljavina. Iz ključa su počele da iskaču varnice, što je bio dokaz se zmaj naelektrisao pod uticajem oblaka. On je takođe zaslužan za otkriće gromobrana, jer je otkrio da visoke šipke sa oštrim vrhovima mogu da sprovedu struju iz groma u zemlju.

 

Kada je nastala prva baterija?

Predpostavlja se da je najznačajniji napredak u nauci o elektricitetu otpočeo kada je Aleksandro Volta 1800. godine izumeo prvu bateriju. Ona je dala svetu prvi stalni, pouzdani izvor električne struje i dovela do važnih otkrića u vezi sa upotrebom elektriciteta.

 

 

Izvor: ,,1000 zašto 1000 zato"

https://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82

← Older Post Newer Post →