Zašto se u termometru upotrebljavala živa?

Termometar za merenje temperature sa živom

Šta je termometar?

Termometar  je merni instrument koji meri temperaturu koristeći nekoliko različitih principa. Zasniva se na činjenici da se dva tela dovode u toplotnu ravnotežnu, pa je temperatura koju pokazuje ujedno i temperatura tela s kojim je u dodiru.

 

Kada je napravljen prvi termometar?

Prvi termometri u istoriji

Neki od principa termometra su bili poznati grčkim filozofima pre dve hiljade godina. Moderni termometar je postepeno evoluirao od termoskopa sa dodatkom skale sredinom 17. veka i standardizacijom tokom 17. i 18. veka.

 

Zašto se u termometru upotrebljavala živa?

Različiti tipovi termometra kroz istoriju, termometri sa živom

Jedini način da merimo toplotu jeste pomoću dejstva koje ona vrši na neki predmet i promena što ih izaziva u takvom predmetu. Toplota i hladnoća izazivaju promene mnogih materija. Potreban je termometar u kome će biti materija koja će se uvek na istoj temperature ponašati isto.

Utvrđeno je da je živa veoma pogodna za ovu svrhu, toplota izaziva širenje žive, a hladnoća skupljanje. Zato se stavljala živa u cev, ona se kada se cev zagreje širi i podiže do iste tačke na cevi kad god je izložena istoj temperature. Dodata je i skala na staklenoj cevi i dobijen je jednostavan termometar. Primenjuju se dve skale Celzijusova i Farenhajtova.

 

Da li mogu da kupim toplomer sa živom?

Danas je prodaja toplomera i aparata za pritisak sa živom u Srbiji je zabranjena, sa ciljem zaštite zdravlja i životne okoline, nakon mnogobrojnih nesreća u svetu koje su se desile trovanjem žive.

 

 

Izvor: ,,1000 zašto 1000 zato"

https://sh.wikipedia.org/wiki/Termometar

https://en.wikipedia.org/wiki/Thermometer

← Older Post Newer Post →